Giới thiệu

Giải pháp công nghệ quản lý giáo dục Trường Nhà

Bám sát nhu cầu của người dùng

 • Giáo viên: không còn gánh nặng sổ sách, dễ dàng quản lý, viết nhận xét, đánh giá về học sinh.
 • Nhà trường: nắm bắt được đầy đủ, kịp thời tình hình giảng dạy, học tập ở trường.
 • Phụ huynh: nắm được tình hình học tập của con em mình mọi lúc, mọi nơi.
 • Học sinh: được nhà trường và gia đình giúp phát triển năng lực của bản thân.

Giảm gánh nặng sổ sách cho giáo viên

Giao diện linh hoạt, dễ sử dụng trên mọi thiết bị

Đầy đủ chức năng cầm thiết

 • Đánh giá, nhận xét học sinh thường xuyên và định kì.
 • Thông báo tới phụ huynh học sinh những thông tin cần thiết.
 • Lập kế hoạch chuyên môn và lịch giảng dạy.
 • Ghi chép các hoạt động chuyên môn, dự giờ.
 • Theo dõi được quá trình đánh giá, nhận xét về học sinh của giáo viên.
 • Tổng hợp, thống kê số liệu về học sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất.
 • Trao đổi với giáo viên, với phụ huynh.
 • Theo dõi quá trình học tập, rèn luyện thường xuyên của con em mình.
 • Nhìn được tổng quan toàn bộ quá trình của con em mình học tập và rèn luyện trong suốt những năm học cấp Tiểu học.
 • Trao đổi những thông tin cần thiếu với giáo viên, với nhà trường.
 • Quá trình nhận xét, đánh giá và kết quả đạt được trong suốt cấp học Tiểu học sẽ là hành trang quý báu để bước tiếp trên con đường học tập.
Chuyển lên trên