Dùng thử

Để khám phá hệ thống, học cách sử dụng hoặc để thực tập trước khi dùng thật, bạn có thể sử dụng chức năng dùng thử có ngay trên màn hình đầu tiên khi vào trang web TrườngNhà. Bạn bấm vào nút Dùng thử, và chọn người dùng mình mong muốn.

chung-dung-thu

 

Chuyển lên trên