Khách tham quan

Bối cảnh

Trong quá trình đổi mới hiện nay, ngành giáo dục đang tiến hành đổi mới: Mục tiêu giáo dục, nội dung dạy học, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá, các nguồn lực cho giáo dục. Để học sinh phát triển toàn diện, giáo dục không những trang bị kiến thức, kí năng mà còn phải giúp các em hình thành và phát triển về năng lực, phẩm chất. Người giáo viên cần phải kiểm tra, đánh giá, nhận xét về mọi mặt hoạt động của học sinh. Nhà trường không bó hẹp trong khuôn viên của trường học nữa mà cần mở cửa để đón nhận mọi nguồn lực của xã hội, của phụ huynh. Phụ huynh cần có đầy đủ thông tin của con em mình trong quá trình tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà trường. Cần quan tâm sâu sát, kết hợp chặt chẽ với nhà trường và giáo viên trong quá trình giáo dục con cái. Các cấp quản lý giáo dục cần kiểm soát được các hoạt động giáo dục của giáo viên, sự tham gia của phụ huynh.

Chúng tôi

Chúng tôi hiểu các cấp quản lý cần gì. Chúng tôi hiểu giáo viên cần gì. Chúng tôi hiểu phụ huynh cần gì. Chúng tôi hiểu công nghệ tiên tiến hiện nay như thế nào. Trên cơ sở vững chắc này, chúng tôi xây dựng giải pháp công nghệ quản lý giáo dục Trường Nhà nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên. Với giải pháp này, chúng tôi giúp nhà trường và gia đình có đầy đủ thông tin để cùng giáo dục các con.

Chức năng tổng quát

Giải pháp công nghệ quản lý giáo dục TRƯỜNG NHÀ giúp:

 1. Giáo viên:
  • Đánh giá, nhận xét học sinh thường xuyên và định kì.
  • Thông báo tới phụ huynh học sinh những thông tin cần thiết.
  • Lập kế hoạch chuyên môn và Lịch giảng dạy.
  • Ghi chép các hoạt động chuyên môn, dự giờ.
 2. Nhà trường và các cấp quản lý:
  • Theo dõi được quá trình đánh giá, nhận xét về học sinh của giáo viên.
  • Tổng hợp, thống kê số liệu về học sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất.
  • Trao đổi với giáo viên, với phụ huynh.
 3. Phụ huynh:
  • Theo dõi quá trình học tập, rèn luyện thường xuyên của con em mình.
  • Nhìn được tổng quan toàn bộ quá trình của con em mình học tập và rèn luyện trong suốt những năm học cấp Tiểu học.
  • Trao đổi những thông tin cần thiếu với giáo viên, với nhà trường.
 4. Học sinh:
  • Quá trình nhận xét, đánh giá và kết quả đạt được trong suốt cấp học Tiểu học sẽ là hành trang quý báu để bước tiếp trên con đường học tập.

Lợi ích

 • Kết nối Trường học – Giáo viên – Gia đình
 • Giảm gánh nặng sổ sách cho giáo viên
 • Đưa thông tin học tập, rèn luyện đến gia đình kịp thời
 • Nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý giáo dục cho nhà trường
Chuyển lên trên