cách thêm một học sinh vào lớp học

Hỏi đápDanh mục đơn: Quản trị trườngcách thêm một học sinh vào lớp học
Vô danh hỏi 4 năm trước

cách thêm một học sinh vào lớp học  

Nguyễn Đồng Nhân viên trả lời 4 năm trước

Thêm học sinh vào lớp.

1. Người thực hiện: Quản trị cấp trường.

2. Các bước:

Bước 1: Thêm học sinh vào trường

– Vào Danh sách học sinh, bấm nút (+) màu xanh phía trên bên phải

– Nhập thông tin của học sinh, kết thúc đồng ý bấm vào nút “Tạo mới”.

Bước 2: Thêm học sinh của trường vào lớp.

– Vào danh sách lớp, bấm vào tên lớp để hiện danh sách toàn lớp

– Bấm vào nút (+) màu xanh phía trên, bên phải.

– Chọn học sinh cần thêm vào. Có thể nhập tên học sinh để tìm đến cho nhanh.

Chuyển lên trên