Đã bổ sung thêm danh sách hs vào lớp dược rồi nhưng giáo viên vào thẻ đánh giá cuối kì lại không có tên trong học sinh mới bổ sungdanh sách lớp

Hỏi đápDanh mục đơn: Quản trị trườngĐã bổ sung thêm danh sách hs vào lớp dược rồi nhưng giáo viên vào thẻ đánh giá cuối kì lại không có tên trong học sinh mới bổ sungdanh sách lớp
Vô danh hỏi 4 năm trước
Chuyển lên trên