Tài khoản

Đăng nhập

Để có tài khoản đăng nhập, nếu bạn là giáo viên hoặc phụ huynh, xin liên hệ với Nhà trường để nhận được tài khoản, gồm có tên đăng nhập và mật khẩu. Hai thông tin này bạn cần giữ riêng, không cho người khác biết để đảm bảo an toàn thông tin cho nhà trường.

Nếu bạn là người quản trị trường, bạn cần liên lạc trực tiếp với chúng tôi để có tên đăng nhập và mật khẩu.

 

 

Sửa thông tin tài khoản

Bạn có thể sửa tên đăng nhập hoặc đổi mật khẩu để đảm bảo thông tin tài khoản của mình là an toàn, người cấp cũng không biết.

chung-sua-tai-khoan

 

Đăng xuất

Để đảm bảo an toàn, khi xong việc hoặc khi rời máy, người khác có thể sử dụng tiếp, thì bạn cần đăng xuất bằng cách bấm vào chữ Đăng xuất ở góc trên, bên phải màn hình.

 

Chuyển lên trên